Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Các phép tắc trọng âm giờ Anh đầy đủ luôn là một chủ đề được chú trọng với cũng không hề kém phần “cực nhọc nhằn” đối với bạn học giờ Anh nhằm chuẩn bị cho các những kỳ thi phổ biến hay nhằm Giao hàng mục đích giao tiếp.

Bạn đang xem: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Hôm nay, wibe.site vẫn gửi mang đến các bạn một bài viết tổng đúng theo rất đầy đủ và cụ thể về những vụ việc quy tắc trọng âm giờ Anh quan trọng nhưng mà bất kể fan học tiếng Anh nào thì cũng đề xuất ghi nhớ!


*
Các nguyên tắc trọng âm giờ đồng hồ Anh dễ nhớ

1. Những quan niệm đề xuất rứa về nguyên tắc trọng âm

Để hoàn toàn có thể thuận tiện tiếp cận với biện pháp tiến công trọng âm, trước nhất ta yêu cầu khám phá về hai khái niệm: “âm tiết” cùng “trọng âm”.

1.1. Âm tiết là gì?

1.2. Trọng âm trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong từ bỏ có không ít hơn một âm tiết, “trọng âm” được phạt âm to hơn, rõ hơn, cao hơn hoặc kéo dài hơn. Người nói/gọi sẽ đặt những lực hơn vào âm này. Từ một âm ngày tiết không có trọng âm vày bản thân nó chỉ gồm một âm tiết, đề xuất dù ta tất cả dùng các lực Lúc phạt âm âm ngày tiết này rứa nào thì trong tự cũng không còn âm tiết làm sao để so sánh và làm nhảy nó lên.Ký hiệu trọng âm giờ đồng hồ Anh: Trọng âm được trình diễn bằng vệt phẩy trên (‘). Dấu (‘) đứng trước âm huyết như thế nào thì trọng âm đã rơi vào hoàn cảnh âm huyết kia. Ví dụ:generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (vậy hệ). Trong số đó ta thấy dấu (ˈ) đứng trước âm /reɪ/. Vấn đề này tức là trọng âm của từ này đang nằm tại vị trí âm máu /reɪ/.

2. Tổng thích hợp những quy tắc trọng âm tiếng Anh đầy đủ

2.1. Cách đánh trọng âm đối với tự có 2 âm tiết

Động từ 2 âm huyết ⟶ Trọng âm thường rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết số 2.

Ví dụ:

+ agree – /əˈɡriː/ – đồng ý

+ convince – /kənˈvɪns/ – thuyết phục

+ decide – /dɪˈsaɪd/ – quyết định

+ invite – /ɪnˈvaɪt/ – mời

+ provide – /prəˈvaɪd/ – cung cấp

+ refuse – /rɪˈfjuːz/ – từ bỏ chối

+ repeat – /rɪˈpiːt/ – lặp lại

Lưu ý: Cũng gồm một vài trường hòa hợp nước ngoài lệ vào quy tắc trọng âm của động trường đoản cú gồm nhì âm huyết vào âm ngày tiết đầu. Ví dụ:

+ answer – /ˈænsər/ – trả lời

+ enter – /ˈentər/ – lấn sân vào (ở đâu đó)

+ follow – /ˈfɑːləʊ/ – theo (ai đó/…)

Danh từ bao gồm 2 âm huyết ⟶ Trọng âm thường xuyên lâm vào âm ngày tiết số 1.

Ví dụ:

+ answer – /ˈænsər/ – câu trả lời/đáp án

+ mirror – /ˈmɪrər/ – gương

+ ocean – /ˈəʊʃn/ – biển khơi

+ river – /ˈrɪvər/ – loại sông

+ summer – /ˈsʌmər/ – mùa hè

+ theater – /ˈθiːətər/ – rạp phim/đơn vị hát

+ widow – /ˈwɪdəʊ/ – góa phụ

Lưu ý: Cũng tất cả một vài trường phù hợp nước ngoài lệ trong số ấy phép tắc trọng âm của danh trường đoản cú bao gồm nhì âm tiết rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết đồ vật hai. Ví dụ:

+ police – /pəˈliːs/ – cảnh sát

+ guitar – /ɡɪˈtɑːr/ – bầy ghi-ta

+ device – /dɪˈvaɪs/ – thiết bị

Tính từ tất cả 2 âm huyết ⟶ Trọng âm thường xuyên lâm vào cảnh âm huyết số 1.

Ví dụ:

+ angry – /ˈæŋɡri/ – tức giận

+ heavy – /ˈhevi/ – nặng

+ lousy – /ˈlaʊzi/ – vô cùng tệ

+ bossy – /ˈbɔːsi/ – hống hách

+ nervous – /ˈnɜːrvəs/ – lo lắng

+ crooked – /ˈkrʊkɪd/ – bị cong/khoằm/không trung thực

+ simple – /ˈsɪmpl/ – đơn giản

Lưu ý: Cũng gồm một vài trường phù hợp ngoại lệ trong số đó nguyên tắc trọng âm của tính trường đoản cú tất cả nhì âm ngày tiết lâm vào âm máu đồ vật hai. Ví dụ:

+ mature – /məˈtʃʊr/ – trưởng thành

+ alone – /əˈləʊn/ – một mình

Tính từ, danh trường đoản cú và cồn tự tất cả âm huyết đựng 1 trong những âm nguan tâm dài (/ɑː/, /ɔː/, /ɜː/, /iː/ cùng /uː/) ⟶ Trọng âm lâm vào tình thế âm tiết kia (thường xuyên là âm huyết thiết bị hai).

+ disthẻ – /dɪˈskɑːrd/ – (v.) loại bỏ

+ decor – /deɪˈkɔːr/ – (n.) phong cách trang trí nội thất

+ deserve – /dɪˈzɜːrv/ – (v.) xứng đáng

+ receive – /rɪˈsiːv/ – (v.) nhận

+ improve – /ɪmˈpruːv/ – (v.) cải thiện

2.2. Cách tiến công trọng âm đối với từ bỏ bao gồm 3 âm ngày tiết trngơi nghỉ lên

2.2.1. Động từ

Đối cùng với động từ gồm 3 âm huyết trngơi nghỉ lên, trọng âm sẽ rơi vào cảnh âm máu thứ nhất nếu như âm huyết thứ cha cất nguyên lòng song tốt ngừng bởi 2 phụ âm trở lên.

Ví dụ:

– exercise – /ˈeksəsz/ – đồng minh dục

– analyze – /ˈænəlz/ – phân tích

– Trọng âm lâm vào tình thế âm tiết trang bị nhì nếu âm máu lắp thêm ba gồm nguyên âm nđính.

Ví dụ:

– deliver – /dɪˈlɪvər/ – giao hàng

– encounter – /ɪnˈkaʊntər/- trải qua điều gì (nhất là rất nhiều điều tồi tệ/không hay/…)

2.2.2 Danh từ

Trong danh từ gồm 3 âm tiết trsinh sống lên, ví như âm tiết đồ vật hai gồm đựng nguyên lòng yếu /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm vẫn lâm vào hoàn cảnh âm tiết đầu tiên.

Ví dụ:

+ family – /ˈfæməli/ – gia đình

+ pharmacy – /ˈfɑːrməsi/ – tiệm dung dịch tây

+ resident – /ˈrezɪdənt/ – cư dân

Nếu danh trường đoản cú bao gồm âm ngày tiết thứ nhất chứa nguan tâm yếu hèn /ə/ tuyệt /i/ hoặc âm ngày tiết vật dụng nhì của tự này đựng nguan tâm dài/ nguyên lòng song thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết vật dụng hai.

Ví dụ:

+ concealer – /kənˈsiːlər/ – kem nền trang điểm

+ reviewer – /rɪˈvjuːər/ – fan chuyên đi nhận xét/Review sản phẩm/sản phẩm hóa/v.v.

Xem thêm: Thời Sự Tại Nga Và Tin Tức Tình Hình Ukraine Và Nga Mới Nhất Về Ukraine

+ computer – /kəmˈpjuːtər/ – máy tính

2.2.3. Tính từ

Trong tính từ bỏ 3 âm tiết trnghỉ ngơi lên, giả dụ âm ngày tiết trước tiên đựng nguan tâm yếu đuối /ə/ tuyệt /i/ thì trọng âm lâm vào tình thế âm máu đồ vật nhị.

Ví dụ:

+ retarded – /rɪˈtɑːrdɪd/ – chậm cách tân và phát triển (về trí tuệ)

+ considerate – /kənˈsɪdərət/ – chu đáo/biết xem xét cho người khác

Nếu âm tiết cuối chứa nguyên lòng yếu ớt /ə/ tốt /i/ với âm máu sản phẩm công nghệ hai đựng nguyên âm dài hoặc nguan tâm đôi thì trọng âm rơi vào tình thế âm máu thiết bị nhì.

Ví dụ:

+ annoying – /əˈnɔɪɪŋ/ – có tính gây nặng nề chịu

2.3. Từ cất hậu tố (suffix)

Ta cũng hoàn toàn có thể đoán thù ra giải pháp đánh trọng âm của một từ khi nó cất một số hậu tố (nhân tố sinh sống cuối trường đoản cú đặc thù. Các hậu tố này sẽ được phân vào những nhóm riêng rẽ và từng nhóm sẽ có được một quy tắc đánh trọng âm riêng.

2.3.1. Từ cất một trong những hậu tố – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – ience, – eous, – ian, – ity, – logy, -graphy, -nomy.

⟶ Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết đứng trước (những) âm huyết khớp ứng với hậu tố đó hoặc đựng phần phát âm của hậu tố kia.

Bảng ví dụ:

STTHậu tốVí dụ
1-ichistoric /hɪˈstɔːr.ɪk/
2-ishBritish /ˈbrɪt.ɪʃ/
3-icalhistorical /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/
4-sionvision /ˈvɪʒ.ən/
5-tiontradition /trəˈdɪʃ.ən/
6-anceappearance /əˈpɪr.əns/
7-enceindependence /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/
8-idleedible /ˈed.ə.bəl/
9-iousenvious /ˈen.vi.əs/
10-ienceconvenience /kənˈviː.ni.əns/
11-eousgorgeous/ˈɡɔːr.dʒəs/
12-ianItalian /ɪˈtæl.jən/
13-itynationality /ˌnæʃˈnæl.ə.t̬i/
14-logy psychology /saɪˈkɑː.lə.dʒi/
15-graphy geography /dʒiˈɑː.ɡrə.fi/
16-nomyastronomy /əˈstrɑː.nə.mi/

2.3.2. Từ cất một trong những hậu tố -ee, -eer, -ese, -ique, -esque

⟶ Trọng âm lâm vào cảnh tức thì âm ngày tiết khớp ứng cùng với hậu tố kia.

Bảng ví dụ:

STTHậu tốVí dụ
1-eeinterviewee /ˌɪn.tə.vjuˈiː/
2-eerpioneer /ˌpaɪ.ə.ˈnɪr/
3-eseTaiwanese /ˌtaɪ.wəˈniːz/
4-iquetechnique /tekˈniːk/
5-esquepicturesque /ˌpɪktʃəˈresk/

2.3.3. Những từ bỏ được tạo ra bằng phương pháp thêm những hậu tố -ment, -ship, -ness, -er/ or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less, -ly, -ist, -ism vào trường đoản cú cội.

⟶ Vị trí trọng âm vẫn giữ nguyên nhỏng trong từ bỏ nơi bắt đầu.

Bảng ví dụ:

STTHậu tốVí dụ
1-mentemploy ⟶ employment /ɪmˈplɔɪ/ ⟶ /ɪmˈplɔɪ.mənt/
2-shiprelation ⟶ relationship /rɪˈleɪ.ʃən/ ⟶ /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/
3-nessempty ⟶ emptiness/ˈemp.ti/ ⟶ /ˈemp.ti.nəs/
4-ersing ⟶ singer /sɪŋ/ ⟶ /ˈsɪŋ.ər/
5-ordistribute⟶ distributor /dɪˈstrɪb.juːt/ ⟶ /dɪˈstrɪb.jə.tər/
6-hoodadult ⟶ adulthood /əˈdʌlt/ ⟶ /əˈdʌlt.hʊd/
7-ingswyên ⟶ swimming /swɪm/ ⟶ /ˈswɪm.ɪŋ/
8-enwide ⟶ widen /waɪd/ ⟶ /ˈwaɪ.dən/
9-fulbeauty ⟶ beautiful /ˈbjuː.ti/ ⟶ /ˈbjuː.t̬ə.fəl/
10-ableadore ⟶ adorable /əˈdɔːr/ ⟶ /əˈdɔːr.ə.bəl/
11-ousfame ⟶ famous /feɪm/ /ˈfeɪ.məs/
12-lessmeaning ⟶ meaningless /ˈmiː.nɪŋ/ ⟶ /ˈmiː.nɪŋ.ləs/
13-lyviolent ⟶ violently /ˈvaɪə.lənt/ ⟶ /ˈvaɪə.lənt.li/
14-istperfection ⟶ perfectionist /pəˈfek.ʃən/ ⟶ /pəˈfek.ʃən.ɪst/
15-ismhuman ⟶ humanism /ˈhjuː.mən/ ⟶ /ˈhjuː.mə.nɪ.zəm/

2.4.Từ đựng chi phí tố (prefix)

Từ được thêm tiền tố (prefix) vào nhằm chế tác từ bắt đầu thì dấu thừa nhận vẫn không thay đổi địa chỉ cũ nlỗi làm việc trong từ bỏ nơi bắt đầu.

Bảng ví dụ một số tiền tố hay gặp:

(Trên thực tiễn, còn một số tiền tố khác)

STTTiền tốVí dụ
1dis-agree ⟶ disagree /əˈɡriː/⟶ /ˌdɪs.əˈɡriː/
2in-active ⟶ inactive /ˈæk.tɪv/⟶ /ɪnˈæk.tɪv/
3un-employment ⟶ unemployment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ ⟶ /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/
4im-possible ⟶ impossible /ˈpɑː.sə.bəl/ ⟶ /ɪmˈpɑː.sə.bəl/
5ir-responsible ⟶ irresponsible /rɪˈspɑːn.sə.bəl/ ⟶ /ˌɪr.əˈspɑːn.sə.bəl/
6mis-understand ⟶ misunderst& /ˌʌn.dəˈstænd/ ⟶ /ˌmɪs.ʌn.dəˈstænd/
7under-water ⟶ underwater /ˈwɔː.tər/ ⟶ /ˌʌn.dəˈwɔː.tər/
8over-come ⟶ overcome /kʌm/ ⟶ /ˌəʊ.vəˈkʌm/
9il-legal ⟶ illegal /ˈliː.ɡəl/ ⟶ /ɪˈliː.ɡəl/
10de-khung ⟶ deform /fɔːrm/ ⟶ /dɪˈfɔːrm/

2.5. Những từ bỏ đồng dạng tuy thế khác trọng âm

– Có hầu như trường đoản cú đồng dạng cơ mà lại có nghĩa cùng giải pháp vạc âm, nhất là trọng âm không giống nhau nên giải pháp đánh trọng âm cũng khác biệt. Những ngôi trường phù hợp này thường là những cặp danh tự – động từ bỏ có 2 âm huyết. Động từ đang thường sẽ có trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết số 2, trong khi đó, với cùng 1 phương diện chữ, danh từ sẽ sở hữu được trọng âm rơi vào cảnh âm ngày tiết một.

Ví dụ:

+ Từ: ‘export’

Nghĩa cồn từ: “xuất khẩu” ⟶ Phát âm: /ɪkˈspɔːt/

Nghĩa danh từ: “việc/sự xuất khẩu” ⟶ Phát âm: /ˈek.spɔːrt/

+ Từ: ‘record’

Nghĩa động từ: “lưu lại thông tin/số liệu/thành tích/…” ⟶ Phát âm: /rɪˈkɔːd/

Nghĩa danh từ: “bạn dạng giữ gìn thông tin/số liệu/thành tích/…” ⟶ Phát âm: /ˈrek.ɔːd/

3. Bài tập về kiểu cách tiến công trọng âm

Hãy lựa chọn ra tự gồm quy tắc trọng âm nằm ở chỗ khác với những trường đoản cú sót lại.

CâuABCD
1pioneervolunteeremployeedesigner
2technologyhistoricterribleterrific
3extraordinaryinexpensivedevelopmentunderstanding
4organizepromiseforgetbeautify
5suspiciousunderwaterovercomeirresponsible
6nationalitysocietyhumanitypsychology
7interviewerintervieweeinternationaleconomical
8humanismfashionablephotographyindustry
9deliveryselfishnessillegalemploy
10disagreevolunteerrefereeinterviewee

Đáp án:

1. D – Âm ngày tiết 2

2. C – Âm huyết 1

3. C – Âm máu 2

4. C – Âm máu 2

5. A – Âm huyết 1

6. A – Âm huyết 3

7. B – Âm tiết 4

8. C – Âm tiết 2

9. B – Âm ngày tiết 1

10. D – Âm tiết 4

Trên đấy là tổng vừa lòng các quy tắc trọng âm giờ Anh dễ dàng nhớ. wibe.site ước ao rằng gần như nguyên tắc này có thể phần làm sao giúp đỡ bạn tự tín cùng thành thục hơn trong tiếp xúc cũng tương tự vào quá trình học tiếng Anh. Hẹn chạm mặt các bạn trong số những nội dung bài viết tiếp theo!

Tmê mẩn khảo thêmKhóa Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụngtại wibe.site nói riêng cho những người đi làm việc và đi học bận bịu, giúp học viên nói và thực hiện tiếng Anh tự tin & tự nhiên và thoải mái như giờ đồng hồ Việt!