THI THỬ LÝ THUYẾT BẰNG LÁI XE B1

NỘI DUNG BÀI THI

Số câu hỏi: 30 câu,Thời gian làm bài: trăng tròn phút.

Bạn đang xem: Thi thử lý thuyết bằng lái xe b1

Điểm để đậu: B1, B2 ≥ 26 câu. C,D,E,F ≥ 28 câu.
hiệu quả bài thi:

thời gian làm bài:

Time has elapsed

chúng ta đã trả lời đúng 0 trong toàn bô 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt vào kỳ thi liền kề hạch định hướng lái xe cộ hạng: B1,B2+ không Đạt trong kỳ thi cạnh bên hạch kim chỉ nan lái xe hạng: C,D,E,FHãy nỗ lực hơn nữa trong các bộ đề thi tiếp theo sau để ăn điểm số tuyệt đối hoàn hảo nhé.


Tên thí sinh:

Kết quả: Đạt trong kỳ thi gần kề hạch triết lý lái xe hạng tuyệt vời và hoàn hảo nhất bạn đã chiếm lĩnh điểm buổi tối đa. Hãy bảo trì phong độ trong bộ đề tiếp sau nhé.


Tên thí sinh:

Kết quả: Đạt vào kỳ thi gần cạnh hạch lý thuyết lái xe hạng: Chúc mừng các bạn hãy liên tiếp thử sức mình trong số bộ đề tiếp theo nhé.


*


*


*


*


*


công dụng bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

bạn đã vấn đáp đúng 0 trong tổng thể 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt vào kỳ thi liền kề hạch triết lý lái xe pháo hạng: B1,B2+ ko Đạt trong kỳ thi tiếp giáp hạch triết lý lái xe pháo hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong các bộ đề thi tiếp theo sau để được điểm số hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhé.


Tên thí sinh:

Kết quả: Đạt vào kỳ thi ngay cạnh hạch định hướng lái xe pháo hạng: Chúc mừng bạn hãy liên tiếp thử mức độ mình trong những bộ đề tiếp theo sau nhé.


Tên thí sinh:

Kết quả: Đạt vào kỳ thi ngay cạnh hạch lý thuyết lái xe cộ hạng tuyệt vời bạn đã đạt điểm về tối đa. Hãy bảo trì phong độ trong bộ đề tiếp sau nhé.


tác dụng bài thi:

thời gian làm bài:

Time has elapsed

chúng ta đã trả lời đúng 0 trong tổng thể 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt vào kỳ thi giáp hạch lý thuyết lái xe pháo hạng: B1,B2+ ko Đạt vào kỳ thi ngay cạnh hạch triết lý lái xe hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong các bộ đề thi tiếp sau để đạt điểm số tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhé.


tác dụng bài thi:

thời gian làm bài:

Time has elapsed

bạn đã vấn đáp đúng 0 trong toàn bô 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi cạnh bên hạch kim chỉ nan lái xe cộ hạng: B1,B2+ không Đạt trong kỳ thi cạnh bên hạch triết lý lái xe cộ hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong số bộ đề thi tiếp theo sau để được điểm số hoàn hảo nhé.


hiệu quả bài thi:

thời gian làm bài:

Time has elapsed

các bạn đã trả lời đúng 0 trong tổng số 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi tiếp giáp hạch lý thuyết lái xe pháo hạng: B1,B2+ không Đạt vào kỳ thi gần kề hạch kim chỉ nan lái xe pháo hạng: C,D,E,FHãy nỗ lực hơn nữa trong số bộ đề thi tiếp sau để được điểm số tuyệt đối hoàn hảo nhé.


công dụng bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

chúng ta đã trả lời đúng 0 trong toàn bô 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi liền kề hạch kim chỉ nan lái xe cộ hạng: B1,B2+ ko Đạt trong kỳ thi sát hạch triết lý lái xe pháo hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong các bộ đề thi tiếp sau để đạt điểm số hoàn hảo nhất nhé.


tác dụng bài thi:

thời gian làm bài:

Time has elapsed

chúng ta đã trả lời đúng 0 trong tổng cộng 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt vào kỳ thi ngay cạnh hạch triết lý lái xe cộ hạng: B1,B2+ không Đạt vào kỳ thi giáp hạch định hướng lái xe hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong số bộ đề thi tiếp sau để lấy điểm số hoàn hảo nhé.

Xem thêm: Việt Nam Thời Báo Phạm Chí Dũng Và Đồng Phạm Hầu Tòa, Việt Nam Thời Báo


hiệu quả bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

bạn đã vấn đáp đúng 0 trong tổng cộng 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt vào kỳ thi gần kề hạch định hướng lái xe pháo hạng: B1,B2+ ko Đạt trong kỳ thi gần kề hạch triết lý lái xe pháo hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong số bộ đề thi tiếp theo để đạt điểm số tuyệt vời nhất nhé.


hiệu quả bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

bạn đã vấn đáp đúng 0 trong toàn bô 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi tiếp giáp hạch định hướng lái xe hạng: B1,B2+ ko Đạt trong kỳ thi giáp hạch kim chỉ nan lái xe hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong số bộ đề thi tiếp theo để được điểm số tuyệt đối nhé.


hiệu quả bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

bạn đã trả lời đúng 0 trong tổng số 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt vào kỳ thi giáp hạch kim chỉ nan lái xe pháo hạng: B1,B2+ ko Đạt vào kỳ thi gần cạnh hạch lý thuyết lái xe hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong số bộ đề thi tiếp theo sau để được điểm số tuyệt đối nhé.


hiệu quả bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

các bạn đã vấn đáp đúng 0 trong tổng số 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi ngay cạnh hạch triết lý lái xe pháo hạng: B1,B2+ ko Đạt trong kỳ thi sát hạch lý thuyết lái xe pháo hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong những bộ đề thi tiếp theo để lấy điểm số tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhé.


công dụng bài thi:

thời gian làm bài:

Time has elapsed

chúng ta đã trả lời đúng 0 trong tổng số 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi cạnh bên hạch triết lý lái xe hạng: B1,B2+ không Đạt trong kỳ thi cạnh bên hạch kim chỉ nan lái xe pháo hạng: C,D,E,FHãy nỗ lực hơn nữa trong các bộ đề thi tiếp theo để lấy điểm số hoàn hảo nhé.


kết quả bài thi:

thời gian làm bài:

Time has elapsed

các bạn đã trả lời đúng 0 trong tổng thể 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi tiếp giáp hạch lý thuyết lái xe pháo hạng: B1,B2+ ko Đạt vào kỳ thi ngay cạnh hạch lý thuyết lái xe hạng: C,D,E,FHãy nỗ lực hơn nữa trong những bộ đề thi tiếp theo sau để lấy điểm số tuyệt vời nhé.


tác dụng bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

các bạn đã vấn đáp đúng 0 trong tổng số 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi ngay cạnh hạch lý thuyết lái xe cộ hạng: B1,B2+ không Đạt trong kỳ thi sát hạch lý thuyết lái xe hạng: C,D,E,FHãy cố gắng hơn nữa trong các bộ đề thi tiếp theo sau để đạt điểm số tuyệt vời nhé.


kết quả bài thi:

thời hạn làm bài:

Time has elapsed

các bạn đã trả lời đúng 0 trong tổng số 0 câu, (0)


Tên thí sinh:

Kết quả:+ Đạt trong kỳ thi sát hạch triết lý lái xe hạng: B1,B2+ không Đạt vào kỳ thi liền kề hạch kim chỉ nan lái xe cộ hạng: C,D,E,FHãy nỗ lực hơn nữa trong số bộ đề thi tiếp theo để ăn điểm số hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhé.


Phần mượt luyện thi lý thuyết giấy phép lái xe xe B1,B2 được doanh nghiệp Nhất Phong Travel hoạt động trên lĩnh vực thuê xe ô tô tại Đà Nẵng đầu tư & thi công với mục đích nhằm mục đích tạo một địa chỉ cửa hàng tin cậy mang lại đội ngũ nhân viên lái xe của chúng ta cũng giống như những ai đang hy vọng vượt qua kỳ thi liền kề hạch tài xế ô tô một bí quyết dễ dàng, tiện nghi nhất ! cho nên vì thế những thắc mắc này được công ty chúng tôi thường xuyên cập nhập quy củ xác nhất.

*
Để ứng dụng này ngày một hoàn thiện hơn nữa thì sự đóng góp ý kiến của người tiêu dùng sẽ mang yếu tố tích cực và khách quan nhất, Nó cũng là 1 phần động lực để shop chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và điều khiển giúp đưa ra một thành phầm luyện thi lái xe trực tuyến một cách tuyệt đối nhất !

Vì thế đông đảo người có thể dành 1 phút thời hạn quý báo của chính bản thân mình nêu cảm thấy hoặc góp ý bởi 2 bí quyết như sau:

Đóng góp ý kiếngiúp nâng cấp phần mềmtrong ôCommentbên bên dưới !

Chúng tôi chân tình cảm ơn các bạn !

*


5 thoughts on “THI SÁT HẠCH LÁI xe pháo B1, B2, C, D, E, F, fe ONLINE MỚI NHẤT”


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm chú này cho lần comment kế tiếp của tôi.


THÔNG TIN LIÊN HỆ


Office Address


123 Nguyễn Thúy,TP. Đà NẵngĐại bỏ ra Email


Working Time


Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM


Hợp tác cùng


Nhà xe pháo du lịch, xe pháo cá nhân...


ABOUT - NHẤT PHONG TRAVEL


Công ty cho thuê xe du ngoạn Đà Nẵng uy tín

Chuyên cho mướn xe du lịch, tự lái, cưới hỏi, thuê xe hợp đồng, thuê xe chạy dự án...


Chất lượng đẳng cấp, giá cả cạnh tranh

Cam kết 100% xe xe hơi đời mới, giá thuê mướn xe rẻ hơn thị phần 10 - 20% 


Đội ngũ lái xe siêng nghiệp

Ăn mặt lịch sự, thông thuộc đường xá, giao hàng chu đáo


VP - mướn xe Đà Lạt
VP - mượn xe Nghệ An
Dịch vụ thuê xeĐội xe cộ du lịchĐội xe cộ phổ thôngTHUÊ xe VIP ĐÀ NẴNGKhám phá Đà NẵngBảng giá chỉ xeTrung Trung BộBắc Trung BộNam Trung BộLuyện thi lái xeThi tài xế máyThi Lái xe xe hơi