Phân biệt tính từ đuôi ing và ed

“TIMMY hướng về mục tiêu chế tạo một công tác đào tạo và giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho những người đi làm việc với đều văn bản với năng lực gần kề cùng với môi trường thiên nhiên văn phòng. Tiếp cận vụ việc theo cách thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên rất có thể áp dụng vào các bước thực tiễn ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng ký kết tức thì

*

*

*

*

quý khách vẫn sẽ lần chần phương pháp thực hiện, sự khác hoàn toàn thân tính từ đuổi ING với ED, đây sẽ là câu vấn đáp cụ thể cho bạn.

Bạn đang xem: Phân biệt tính từ đuôi ing và ed

1. Sự khác hoàn toàn của tính trường đoản cú V-ing cùng V-ed/V3


Có thể ghi nhớ một phương pháp cách làm là

Ving --> Tính tự đuôi -ING dùng để biểu đạt tính cách, tính chất, Điểm sáng của fan, sự vật, hiện tượng.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính từ bỏ INTERESTING mô tả tính chất của lớp học tập tại TIMMY English.

Ved --> Tính từ đuôi -ED dùng để làm diễn đạt cảm hứng, cảm nhận của con bạn, con vật về một sự thứ, hiện tượng kỳ lạ, sự việc làm sao đó.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính từ bỏ INTERESTED miêu tả cảm thấy của học tập viên về lớp học tập trên TIMMY English.

Xem thêm: Phía Đông Vườn Địa Đàng Tập Cuối, Xem Phim Phía Đông Vườn Địa Đàng Tập 56


Tính trường đoản cú dạng V-ing thường được sử dụng khi danh trường đoản cú cơ mà nó xẻ nghĩa tiến hành hoặc Chịu đựng trách nát nhiệm về hành động. Động từ thường xuyên là nội hễ trường đoản cú (không có tân ngữ) với thời của đụng trường đoản cú là thời tiếp diễn


– Nằm vào cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản chất của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled cđại bại to the fireplace. (The kitten was purring)


Phân từ bỏ 2 (V-ed) được sử dụng làm tính từ khi danh từ bỏ nhưng nó ngã nghĩa là đối tượng nhấn sự ảnh hưởng của hành động. Câu bao gồm tính trường đoản cú sinh hoạt dạng P2 thường có nguồn gốc tự hồ hết câu thụ động.


– Tính trường đoản cú tận cùng bởi đuôi –ed cho bạn biết một tín đồ nào đó cảm thấy ra làm sao về một chiếc gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered to lớn the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier khổng lồ prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một số cặp tính trường đoản cú tận cùng -ing cùng -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng nề thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: ưng ý thúdiscouraging/discouraged: chán nản và bi quan, thiếu trường đoản cú tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: khiếp ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: tởm hoàngembarrassing/embarrassed: hoảng loạn, ngượng gạo ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: demo tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: mất vía, đáng sợ
convincing/convinced: chắc chắn chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: thú vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: vui vẻ, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: run sợ, tởm sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: xứng đáng lo lắng

3. Bài tập áp dụng

Cho dạng đúng của tự vào ngoặc.

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go trang chủ, drink warm water, & go khổng lồ bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. she decided to lớn practise more and now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told hyên ổn we had to change the flight because of hyên ổn.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t understand what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos to others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur model in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. tired2. depressed/relaxing3. fascinated4. confused5. depressing
6. frustrating7. boring/exhausted8. embarrassing9. terrified10. annoyed