Ngày An Toàn Của Chu Kỳ 28 Ngày

Việc nắm vững chu kỳ tởm nguyệt an toàn sẽ giúp đỡ mẹ xác định chính xác vòng tởm với ngày rụng trứng. Từ kia, tính được ngày thụ tnhì và tránh giảm tnhị bình yên.

Đề cùa đến chủ đề này,