Tải bài hát đưa em tìm động hoa vàng mp3

*

Bạn đang xem: Tải bài hát đưa em tìm động hoa vàng mp3

Rằng xưa bao gồm gã từ quan Lên non tìm hễ hoa kim cương nhớ bạn Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi Sông này phía trên chẩy một giòng thôi Mấy đầu sông thẫm tóc tín đồ cuối sông nhớ xưa em chưa theo ck Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi mùa thu em mang áo da trời sang trọng Đông lại khoác lên người áo hoa Rằng xưa tất cả gã từ quan lại Lên non tìm động hoa tiến thưởng nhớ nhau Thôi thì em không có gì yêu tôi trèo lên cành bưởi khóc người rưng rưng Thôi thì thôi mộ tín đồ tà dương Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi lưu giữ xưa em rũ tóc thề nhìn trăng sao nỡ nhằm lời thề cất cánh Đợi nhau tàn cuộc hoa này bi hùng như cánh bướm đồi Tây lạnh nhạt Rằng xưa tất cả gã từ quan Lên non tìm cồn hoa rubi ngủ say Thôi thì thôi nhằm mặc mây trôi Ôm trăng tấn công giấc mặt đồi dạ lan Thôi thì thôi chỉ cần phù vân Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi Chim ơi chết dưới cội hoa giờ đồng hồ kêu rơi rụng giữa giang hà Mai ta bị tiêu diệt dưới cội đào Khóc ta xin bé dại lệ vào thiên thu.
bài hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 17 bài.
Ngọc Quỳnh

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghiệp May Hà Nội, Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.