Danh sách ủy viên bộ chính trị 2019

Sáng ni (31.1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất thai Bộ Chính trị, Tổng Bí thỏng, Ban Bí tlỗi, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Danh sách ủy viên bộ chính trị 2019

I. Sở Chính trị

Theo đó, danh sách những bè bạn Uỷ viên Bộ Chính trị được chào làng gồm:

1.Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

2.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3.Đồng chí Phạm Minc Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4.Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thỏng Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành thị Hà Nội

5.Đồng chí Trần Tuấn Anh, Sở trưởng Bộ Công Thương thơm, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6.Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án quần chúng. # về tối cao

7.Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team quần chúng. # Việt Nam

8.Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

9.Đồng chí Phan Văn uống Giang, Thứ đọng trưởng Sở Quốc phòng, Tổng Tsay mê mưu trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam

10.Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Sở Công an

11.Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12.Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13.Đồng chí Phạm Bình Minch, Phó Thủ tướng tá nhà nước, Sở trưởng Sở Ngoại giao

14.Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15.Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16.Đồng chí Võ Văn uống Ttận hưởng, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

17.Đồng chí Phan Đình Trộc rạc, Trưởng Ban Nội chủ yếu Trung ương

18.Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí tlỗi Trung ương khoá XIII gồm một số bè bạn Uỷ viên Bộ Chính trị được Sở Chính trị phân công tsay đắm gia Ban Bí tlỗi cùng 5 đồng chí được bầu trên Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1.Đồng chí Đỗ Văn uống Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2.Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

3.Đồng chí Lê Minc Hưng, Chánh Văn uống chống Trung ương Đảng

4.Đồng chí Lê Minch Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

5.Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team nhân dân Việt Nam

III - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII có 19 đồng chí; bạn hữu Trần Cđộ ẩm Tú thường xuyên được thai làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Xem thêm: Nguyên Liệu Lá Xông Cảm Mua Lá Xông Giải Cảm Ở Đâu, Lá Cây Thuốc Xông Giải Cảm Sốt Giá Từ 60


Trước đó, vào về tối 30.1.2021, trên Trung trung ương Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau thời điểm xong xuôi kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng chào làng danh sách các đại biểu đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bao gồm 200 tín đồ, trong số đó có 180 Ủy viên thừa nhận, 20 Ủy viên dự khuyết.