Các Bộ Phận Con Người Bằng Tiếng Anh

Chúng ta hay từ hỏi làm cho ráng nào để học tập trường đoản cú vựng nkhô cứng nhưng ghi nhớ được lâu? Một trong những bí quyết học từ bỏ vựng đạt công dụng như thế là “Pratice makes perfect”, Có nghĩa là “Thực hành.

Bạn đang xem: Các bộ phận con người bằng tiếng anh

Thực hành. Và thực hành”. Trong chuyên mục “Học trường đoản cú vựng tiếng Anh theo chủ đề” hôm nay, wibe.site sẽ thân tặng các bạn chùm trường đoản cú vựng về phần đa phần tử bên trên khung hình fan bằng tiếng Anh. Bạn vẫn chuẩn bị sẵn sàng luyện tập tiếng Anh để đạt mục tiêu tiếp xúc giờ đồng hồ Anh trôi tung chưa? Hãy bước đầu cùng với gần như trường đoản cú vựng tưởng chừng thân thuộc và lại mới mẻ và lạ mắt dưới đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Các bộ phần phần thân khung người người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neông chồng /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. baông xã /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các thành phần trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón đeo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên các bộ phần sống đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: Tham Khảo Thông Tin So Sánh Honda Crv Và Mazda Cx5, Hyundai Santafe

nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustabịt /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên các phần tử ngơi nghỉ mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mày mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – con ngươi

Tên các bộ phần ở chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên các phần tử bên trong cơ thể bé tín đồ tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp giết, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – đụng mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, đường tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

Jaxtimãng cầu hy vọng với phần lớn tự vựng trên trên đây, các các bạn sẽ tự tích lũy thêm vào cho bản thân những trường đoản cú vựng thuộc chủ đề hơn thế nữa nhằm hoàn thiện vốn từ vựng giờ đồng hồ anh của bản thân nhé! Chúc các bạn học vui!