Bài tập về câu ghép trong tiếng anh

Bài tập về câu ghép trong giờ Anh là phần bài tập rèn luyện ngữ pháp hết sức quan trọng. Bởi rất rất dễ gây nhầm lẫn cho tất cả những người học. Chính vì vậy, trong nội dung bài viết này, wibe.site sẽ trình làng đến bạn toàn thể kiến thức về câu ghép cũng như bài tập áp dụng. Hãy thuộc theo dõi các bạn nhé!


1. Định nghĩa

Câu ghép (Compound sentence) được cấu trúc bởi 2 hay nhiều mệnh đề tự do (Independent clause). Các mệnh đề này hay được nối cùng với nhau bởi vì liên từ (conjunction), rất có thể thêm vệt phẩy hoặc che dấu chấm phẩy trước liên từ đó, hoặc những trạng tự nối.Mỗi 1 mệnh đề bao gồm tầm đặc biệt và đều hoàn toàn có thể đứng một mình.

Bạn đang xem: Bài tập về câu ghép trong tiếng anh

2. Các cách ghép câu trong tiếng Anh

Có 3 cách để có thể kết nối các mệnh đề chủ quyền thành câu ghép

Sử dụng 1 liên trường đoản cú nối

Ví dụ: I enjoy playing tennis, but my sister enjoys playing badminton.

Sử dụng một trạng từ nối

Ví dụ: I enjoy playing tennis; however, I hate playing badminton.

Sử dụng lốt chấm phẩy (;)

Ví dụ: I enjoy playing tennis; I hate playing badminton

2.1. Sử dụng các liên tự (conjunction)

Trong giờ đồng hồ Anh, tất cả 7 liên trường đoản cú thường dùng để làm nối vào câu ghép bao gồm:for,and,nor,but,or,yet,so (hay còn được gọi tắt làFANBOYS)

Trong đó:

For: vìAnd: vàNor: (không)… lẫn….But: nhưngOr: hoặcYet: nhưngSo: do vậy
*
Các cách ghép câu trong giờ Anh

Câu ghép sử dụng liên từ bỏ được cấu tạo như sau:

Independent clause 1, + conjunction + independent clause 2
Liên tự for: dùng để làm chỉ nguyên nhân

Ví dụ:

I never stay in that hotel, for it is really bad.


Tôi không khi nào ở hotel đó vì chưng nó quá tệ.

Liên tự and: dùng làm cộng thêm vào

Ví dụ:

I like playing the guitar và I often go to lớn the guitar club.

Tôi thích chơi ghi-ta và tôi thường cho câu lạc bộ ghi-ta.

Liên từ nor: sử dụng để bổ sung một ý bao phủ định vào ý phủ định đã có được nêu trước đó

Ví dụ:

Students don’t vị homework, nor do they learn vocabulary.

Học sinh không làm bài bác tập về công ty cũng không học từ vựng.

Liên từ but: chỉ sự mâu thuẫn

Ví dụ:

I studied hard, but I didn’t pass the exam.

Tôi học tập rất chịu khó nhưng tôi vẫn thi ko đậu.

Liên từ bỏ or: cần sử dụng để bổ sung một sàng lọc khác

Ví dụ:

You should stop smoking, or your health will be worse.

Bạn nên xong xuôi hút dung dịch hoặc sức mạnh của các bạn sẽ trở yêu cầu tệ hơn.

Liên từ bỏ yet: sử dụng để diễn tả ý con kiến trái ngược đối với ý trước

Ví dụ:

He is rich, yet he isn’t mean.

Anh ta giàu nhưng mà không keo dán giấy kiệt.

Liên từ so: dùng để nói về một tác dụng của sự việc được nói đến trước đó.

Xem thêm: Lời Bài Hát Neo Đậu Bến Quê (An Thuyên), Lời Bài Hát Neo Đậu Bến Quê

Ví dụ:

He didn’t bring a map, so he got lost.

Anh ta không sở hữu theo bản đồ với anh ta đã trở nên lạc đường.

2.2. Sử dụng các trạng từ nối (conjunctive adverbs)

Các mệnh đề độc lập của một câu ghép cũng hoàn toàn có thể được liên kết bằng một những trạng từ bỏ như: Furthermore, However, Otherwise,…Cần xem xét việc đánh dấu câu khi thực hiện trạng từ bỏ nối.

Câu ghép thực hiện trạng từ nối được kết cấu như sau:

Independent clause 1; conjunctive adverb, independent clause 2
Những trạng từ có nghĩa tựa như “and”: Furthermore; besides; in addition to; either; also; moreover; both … and; not only … but also; as well as; …

Ví dụ:

My big brother is good at math; moreover, he is excellent at English.

Anh cả tôi giỏi toán, quanh đó ra, anh còn rất tốt tiếng Anh.

Những trạng từ mang nghĩa tương tự “but, yet”: However; nevertheless; still; nonetheless; even so; all the same; although; even though; in spite of; despite; whereas; while; on the other hand; …

Ví dụ:

Mary is so fat; however, she keeps eating junk food.

Mary vô cùng mập; tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục ăn đồ ăn nhanh.

Những trạng từ sở hữu nghĩa tương tự “or”: Otherwise; either … or; neither … nor; …

Ví dụ:

I should be in a hurry; otherwise, you will be late.

Bạn đề xuất nhanh chân lên, ví như không bạn sẽ trễ học.

Những trạng từ có nghĩa giống như “so”: Consequently; therefore; thus; accordingly; according to; hence; as a result of; in consequence of; …

Ví dụ:

He wanted to lớn study late; therefore, he drank another cup of coffee.

Anh ta ước ao học khuya; vì thế, anh ta đã thêm một cốc cà phê nữa.

2.3. Thực hiện dấu chấm phẩy (;)

Các mệnh đề chủ quyền trong một câu ghép cũng có thể được kết nối chỉ bởi một dấu (;)Kiểu câu này được sử dụng khi nhì mệnh đề chủ quyền có quan hệ giới tính gần gũiNếu thân chúng không tồn tại mối quan hệ giới tính gần gũi, chúng sẽ tiến hành viết tách bóc thành nhị câu đơn, bóc biệt hẳn bởi dấu chấm.

Câu ghép với lốt (;) được cấu tạo như sau:

Independent Clause 1; Independent Clause 2

Ví dụ:

I’m making a cake; my mother is cooking for dinner.

Tôi đang làm bánh, bà bầu đang làm bếp ăn.

3. Bài bác tập về câu ghép trong giờ Anh

Bài tập

Bài tập 1: Complete the sentences with the words given: and, but, or, so, forI feel tired, _____I feel weak.The Japanese eat healthily, _____they live for a long time.I have the flu, _____I don’t feel very tired.You should eat less fast food, _____you can put on weight.You can go & see the doctor, _____you can go to lớn bed now và rest.
*
Bài tập về câu ghép trong giờ đồng hồ Anh
The Japanese eat a lot of rice, _____they eat lots of fish, too.I want to eat ice-cream, _____I have a sore throatYou should eat less fast food, _____you can put on weight.Americans often eat fast food, _____ many of them are overweight.You can walk, _____ you can ride a xe đạp to get there.Bài tập 2: Combine sentences, using appropriate coordinating conjunction in the boxYou may have an allergy. Be careful with what you eat & drink. (so)Tom has a temperature. Tom has a sore throat. (and)I want to lớn buy other car. I have no money. (but)It’s raining. I will stay at trang chủ and sleep. (so)I pass the test. My parents took me khổng lồ the cinema. (therefore)I feel sleepy. I must finish the report. (however)His shoes are worn. He has no socks. (for)I wanted khổng lồ buy a mix of Lego. I started lớn save my money. (so)I enjoy visiting many different countries. I wouldn’t want to lớn live overseas. (yet)I couldn’t go lớn your party. I was tired. (for)Nana is a vegetarian. She doesn’t eat meat. (so)My car is broken. I don’t have enough money lớn buy a new one. (but)Ogami passed her final chạy thử with a high score. Her parents took her to lớn Hawaii as a gift. (therefore)I prefer cats. They are clean & quiet. (for)Tommy hates studying. He goes to lớn school everyday. (yet)I feel tired. I need to finish my work. (however)The sky is clear. I can see many stars. (and)She doesn’t like vegetables. She doesn’t eat fruit. (nor)Paul has a three – week holiday. He has enough money to lớn travel. (moreover)We are out of food. We should go khổng lồ the supermarket & buy some things. (so)Bài tập 3: Nối hai câu riêng biệt lẻ dưới đây thành một câuHe worked for a woman. She used to lớn be an artist.They called a doctor. He lived nearby.I wrote an e-mail to my sister. She lives in Italy.Linh liked the waiter. He was very friendly.We broke a car. It belonged khổng lồ my uncle.Ba dropped a cup. It was new.Nam loves books. They have happy endings.Bài tập 4: dứt những câu sau với so, but, while, because, or, althoughI haven’t really studied for this exam, ……………….. I feel a little nervous.I told him not khổng lồ come, ……………….. He came anyway.……………….. I was really tired, I took a nap for 15 minutes.……………….. She likes khổng lồ play basketball, her favorite thể thao is tennis.……………….. It was really hot outside, I wore shorts.I was on time, ……………….. Everyone else was late.Nadia doesn’t lượt thích to drive, ……………….. She takes the bus everywhere.Keep quiet ……………….. Go out.I turned on the fan ……………….. The room was hot.Carol showed up for the meeting ……………….. I asked her not to lớn be there.Bài tập 5: đa số câu dưới đó là câu ghép giỏi câu phứcI can swim but my brother can’t vì chưng it. Jane brings an umbrella, for it is going khổng lồ rain.The number of cars which were sold last year was 5,000.When he handed in his exercises, he forgot to lớn give his teacher the last page. We will go to the cinema after we finish our homework. My students play tennis every morning. I can walk home or I will take a taxi.If I try khổng lồ learn English now, I will have better opportunities in the future. She is good at Math; besides, she can speak 5 languages fluently. 

Đáp án

Bài tập 1
1. And2. So3. But4. Or5. Or
6. And7. But8. For9. So10. Or
Bài tập 2You may have an allergy, so be careful with what you eat and drink.Tom has a temperature và a sore throat.I want other oto but I have no money.It’s raining, so I’ll stay home and read.I passed the test; therefore, my parents took me khổng lồ the circus.I feel sleepy; however, I must finish the report.His shoes are worn, for he has no socks.I wanted to buy a mix of Lego, so I started to lớn save my money.I enjoy visiting many different countries, yet I wouldn’t want to live overseas.I couldn’t go to lớn your party, for I was tired.Nana is a vegetarian, so she doesn’t eat meat.My car is broken, but I don’t have enough money to lớn buy a new one.Ogami passed her final test with a high score; therefore, her parents took her to lớn Hawaii as a gift.I prefer cats, for they are clean & quiet.Tommy hates studying, yet he goes lớn school everyday.I feel tired; however, I need lớn finish my work.The sky is clear, and I can see many stars.She doesn’t like vegetables, nor she doesn’t eat fruit.Paul has a three – week holiday; moreover, he has enough money khổng lồ travel.We are out of food, so we should go to lớn the supermarket & buy some things. Bài tập 3

He worked for a woman who used to lớn be an artist.

They called a doctor who lived nearby.I wrote an e-mail to my sister who lives in Italy.Linh liked the waiter who was very friendly.We broke a car that belonged to lớn my uncle.Ba dropped a cup which was new.Nam loves books that have happy endings.Bài tập 4
1. So2. But3. Because4. While5. Because
6.but7. So8. Or9. Because10. Although
Bài tập 5I can swim but my brother can’t bởi vì it. (Câu ghép)Jane brings an umbrella, for it is going to lớn rain. (Câu ghép)The number of cars which were sold last year was 5,000. (Câu phức)When he handed in his exercises, he forgot to lớn give his teacher the last page. (Câu phức) We will go khổng lồ the cinema after we finish our homework. (Câu phức)My students play tennis every morning. (Câu đơn) I can walk home or I will take a taxi. (Câu ghép) If I try to lớn learn English now, I will have better opportunities in the future. (Câu phức)She is good at Math; besides, she can speak 5 languages fluently. (Câu ghép)

Các bạn có thấy phần kiến thức về câu ghép cũng tương tự bài tập về câu ghép này hữu dụng không ạ? ví như có, hãy tiếp tục theo dõi những bài học tiếp sau với nhiều nội dung còn chất hơn nữa nhé! wibe.site chúc chúng ta học tốt!